Slovenščina 1.-5.

Umetnostna besedila za 3. razred

slovenščina

Piki Jakob

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Psička Meda

Besedilo
Naloge za razumevanje prebranega

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Sladoled

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Juri Muri

1. vaja (dopolni povedi),
2. vaja (poišči pare)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Anica in športni dan

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.