Slovenščina 1.-5.

Voščilnica, prijavnica, zahvala, opravičilo ...

slovenščina

Vabilo, opravičilo, zahvala ...

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Obvestilo, voščilo, vabilo in oglas

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Urnik

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Televizijski spored

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Vozni red

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Kazalo

Reševanje nalog je možno, če imate berilo Moje branje - svet in sanje za 3. razred.