KVIZ ZA PRVO TRIADO

Avtorica gradiva: Alenka Perhavec

Izberi pravilen odgovor za posamezno vprašanje.