spozanavnje okolja

Letni časi - jesen

jesen - dokončaj besede

Dokončaj besede - jesen

Dokončaj besede. Če se beseda obarva zeleno, je tvoj zapis pravilen. Če se pojavi X, pomeni, da je bila izbrana črka napačna. Izberi drugo črko in če se ta izpiše, je rešitev pravilna.

jesen - poveži slike in besede

Slika in beseda - jesen

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnost nalog, nato pa besede prenesi pod ustrezne slike. Naloga je rešena pravilno, ko puščici postaneta zeleni. Novo nalogo dobiš, če klikneš na puščici.

jesen - spomin

Spomin - jesen

Poišči pare.

jesen - zaviti kviz

Zaviti kviz - jesen

Odgovor zapišeš tako, da klikneš črke, odgovora v pravilnem vrstnem redu. Črke se morajo držati druga druge (diagonalna izbira ni možna).

jesen - sestavljanka

Sestavi slike

1. sestavljanka,   2. sestavljanka,  
3. sestavljanka

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje. Če želiš vedeti, koliko časa potrebuješ za sestavljanje, klikni gumb Start.

jesen - križanka

Križanka - jesen

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko časa potrebuješ za rešitev križanke.

jesen - križanka

Slikovna križanka - jesen

Reši križanko. Če je črka zapisana z rdečo barvo, je napačna. Klikni v polje z rdečo črko in zapiši novo črko. Uporabiš lahko tipkovnico na zaslonu ali pa tisto "pravo".

jesen - križanka

Vislice - jesen

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko točk lahko zbereš v petih minutah.

mreža besed - jesen

Mreža besed - jesen

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnostno stopnjo. Enostavna stopnja (besede vodravno in navpično), srednja (besede naprej, nazaj, gor, dol) zahtevna (vse smeri, tudi diagonalno). Klikni še vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa se loti iskanja.