spozanavnje okolja

Letni časi - pomlad

pomlad - dokončaj besede

Dokončaj besede - pomlad

Dokončaj besede. Če se beseda obarva zeleno, je tvoj zapis pravilen. Če se pojavi X, pomeni, da je bila izbrana črka napačna. Izberi drugo črko in če se ta izpiše, je rešitev pravilna.

pomlad - poveži slike in besede

Slika in beseda - pomlad

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnost nalog, nato pa besede prenesi pod ustrezne slike. Naloga je rešena pravilno, ko puščici postaneta zeleni. Novo nalogo dobiš, če klikneš na puščici.

mladiči in odrasle živali

Mladiči in odrasle živali

Reši nalogo, nato pa klikni gumb Preveri. Če si naredil kakšno napako, jo popravi in ponovno pritisni gumb Preveri.

pomlad - zaviti kviz

Zaviti kviz - pomlad

Odgovor zapišeš tako, da klikneš črke, odgovora v pravilnem vrstnem redu. Črke se morajo držati druga druge (diagonalna izbira ni možna).

mreža besed - pomlad

Mreža besed - pomlad

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnostno stopnjo. Enostavna stopnja (besede vodravno in navpično), srednja (besede naprej, nazaj, gor, dol) zahtevna (vse smeri, tudi diagonalno). Klikni še vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa se loti iskanja.

pomlad - križanka

Križanka - pomlad

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko časa potrebuješ za rešitev križanke.

pomlad - sestavljanka

Sestavi slike

1. sestavljanka,   2. sestavljanka,  
3. sestavljanka

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje. Če želiš vedeti, koliko časa potrebuješ za sestavljanje, klikni gumb Start.

pomlad - križanka

Vislice - pomlad

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko točk lahko zbereš v petih minutah.

pomlad - spomin

Spomin - pomlad

Poišči pare.