spozanavnje okolja

Letni časi - zima

zima - dokončaj besede

Dokončaj besede - zima

Dokončaj besede. Če se beseda obarva zeleno, je tvoj zapis pravilen. Če se pojavi X, pomeni, da je bila izbrana črka napačna. Izberi drugo črko in če se ta izpiše, je rešitev pravilna.

zima - poveži besedoin sliko

Poveži besede in slike - zima

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnost nalog, nato pa besede prenesi pod ustrezne slike. Naloga je rešena pravilno, ko puščici postaneta zeleni. Novo nalogo dobiš, če klikneš na puščici.

zima - sestavljanka

Sestavi slike

1. sestavljanka,   2. sestavljanka,  
3. sestavljanka

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje. Če želiš vedeti, koliko časa potrebuješ za sestavljanje, klikni gumb Start.

zima - križanka

Križanka - zima

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko časa potrebuješ za rešitev križanke.

zima - križanka

Slikovna križanka - zima

Reši križanko. Če je črka zapisana z rdečo barvo, je napačna. Klikni v polje z rdečo črko in zapiši novo črko. Uporabiš lahko tipkovnico na zaslonu ali pa tisto "pravo".

zima - spomin

Spomin - zima

Poišči pare.

zima - zaviti kviz

Zaviti kviz - zima

Odgovor zapišeš tako, da klikneš črke, odgovora v pravilnem vrstnem redu. Črke se morajo držati druga druge (diagonalna izbira ni možna).

mreža besed - zima

Mreža besed - zima

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnostno stopnjo. Enostavna stopnja (besede vodravno in navpično), srednja (besede naprej, nazaj, gor, dol) zahtevna (vse smeri, tudi diagonalno). Klikni še vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa se loti iskanja.

zima - križanka

Vislice - zima

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko točk lahko zbereš v petih minutah.

zima - razlike

Poišči razlike

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa klikni še gumb Start, da vidiš, koliko točk lahko osvojiš v 5 min.