spozanavnje okolja

Moja okolica, promet

spozanavnje okolja

Spoznavam Slovenijo

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

spozanavnje okolja

Vas, mesto, ustanove

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

dnevi in meseci

Mreža besed - vozila

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnostno stopnjo. Enostavna stopnja (besede vodravno in navpično), srednja (besede naprej, nazaj, gor, dol) zahtevna (vse smeri, tudi diagonalno). Klikni še vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa se loti iskanja.

spozanavnje okolja

Prometni znaki

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

vozila

Vislice - vozila

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko točk lahko zbereš.

spozanavnje okolja

Zbirka nalog o prometu, varnosti, znakih, kolesu ...

Za premik na naslednjo nalogo uporabi gumb Nadaljuj.

spozanavnje okolja

Kviz

Reši kviz in ugotovi, koliko točk lahko osvojiš.