spozanavnje okolja

Travnik, polje, sadovnjak, gozd

spozanavnje okolja

Sadovnjak

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

spozanavnje okolja

Sadje

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

spozanavnje okolja

Sadovnjak, polje, gozd

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

spozanavnje okolja

Sadovnjak, polje, vinograd, gozd

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Spomin - sadje in zelenjava

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnost, nato pa poišči pare slika - beseda.

spozanavnje okolja

Travnik

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

deli rastline, deli drevesa

Vislice

1. vaja - zelenjava na vrtu
2. vaja - drevesa v gozdu

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za reševanje, nato pa preveri, koliko točk lahko zbereš.

vislice - zelenjava, gozd

Poimenuj

1. vaja - deli rastline
2. vaja - deli drevesa

Besede prenesi v ustrezne okvirčke, nato pa klikni gumb preveri.

spozanavnje okolja

Gozdna drevesa

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

zelenjava, gozd

Mreža besed

1. vaja - zelenjava na vrtu
2. vaja - drevesa v gozdu

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnostno stopnjo. Enostavna stopnja (besede vodravno in navpično), srednja (besede naprej, nazaj, gor, dol) zahtevna (vse smeri, tudi diagonalno). Klikni še vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa se loti iskanja.