tehnika

Vaje za 6. razred

tehnika

Preverjanje znanja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.