Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
tehnika

Vaje za 6. razred

tehnika

Papirna gradiva

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

tehnika

Zbirke nalog o lesu

Gozdovi so naše bogastvo
Les je darilo narave  
Lesni polizdelki

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

tehnika

Preverjanje znanja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.