tehnika

Vaje za 7. razred

tehnika

Preverjanje znanja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

tehnika

Umetne snovi

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

fizika

Enosmerni električni tok - virtualni laboratorij

Sestavi električni krog, preizkusi različne možnosti, izmeri napetost, tok, ...

tehnika

Električni krog

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.