tehnika

Vaje za 7. razred

tehnika

Preverjanje znanja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

fizika

Enosmerni električni tok - virtualni laboratorij

Sestavi električni krog, preizkusi različne možnosti, izmeri napetost, tok, ...