tehnika

Vaje za 8. razred

tehnika

Preverjanje znanja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

tehnika

O kovinah in motorji z notranjim izgorevanjem

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.