tehnika

Vaje za 8. razred

tehnika

Preverjanje znanja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

tehnika

Kviz

Gradivo vsebuje 14 nalog.

tehnika

Tehnično risanje

Pred začetkom reševanja moraš s klikom na gumb V redu zapreti nekaj pojavnih oken.

tehnika

Motorji z notranjim zgorevanjem

Pred začetkom reševanja moraš s klikom na gumb V redu zapreti nekaj pojavnih oken.

tehnika

Kovine

Pred začetkom reševanja moraš s klikom na gumb V redu zapreti nekaj pojavnih oken.


tehnika

Prenos gibanja

Pred začetkom reševanja moraš s klikom na gumb V redu zapreti nekaj pojavnih oken.