zgodovina

Zbirke gradiv za učenje in preverjanje

zgodovina

Zgodovina - 1. del

Bilo je nekoč
Prazgodovinska najdišča na Slovenskem
Naselitev naših prednikov
Velika odkritja
Nastanek Avstro-Ogrske
Prva svetovna vojna - Bojišča v Evropi
Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča

zgodovina

Zgodovina - 2. del

Prve visoke kulture
Antična kulturna dediščina na Slovenskem
Od razpada zahodnega dela rimskega cesarstva
Med alpskimi Slovani v Vzhodnih Alpah
Nacionalna gibanja v 19. stoletju
Vprašanje meja
Sodelovanje in konflikti v 20. stoletju

zgodovina

Srednji vek

Evropa po razpadu rimskega imperija
Pozni srednji vek
Vzhodne alpe
Panonija in Balkan