Slovenščina 6.-9.

Samostalnik

samostalnik

Poišči samostalnike

Samostalnike označiš tako, da nanje klikneš.

samostalnik

Poišči samostalnike

Samostalnike označiš tako, da nanje klikneš.

slovenščina

Spol samostalnika

Razvrsti samostalnike, nato pa klikni na kljukico. Rešitev je pravilna, če je samostalnik obrobljen z zeleno barvo.

sklanjanje besede otrok

Sklanjanje besede otrok

1. vaja (izberi),   2. vaja (zapiši)

Reši nalogo, nato pa preveri pravilnost svojih rešitev.

sklon samostalnika

Sklon samostalnika

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri pravilnost svojih rešitev.

slovenščina

Sklanjanje samostalnika

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Samostalnik - zbirka nalog

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Samostalnik - zbirka težjih nalog

Naloge dobiš tako, da klikneš besedo slovnica in nato še besedo samostalnik. Izbereš lahko ena ali več vrst nalog. Gradivo lahko uporabljaš kot gost (brez prijave), lahko pa se registriraš (klikneš gumb Izhod) in tako dobiš vpogled v rezultate rešenih vaj, napreduješ po nivojih, prejemaš značke ...