Slovenščina 6.-9.

Glagol

slovenščina

Poišči glagole

Glagole označiš tako, da nanje klikneš.

slovenščina

Spreganje glagolov

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Glagol (oseba, število, čas)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


slovenščina

Zapis povedi v prihodnjiku in pretekliku

Zapiši odgovor, nato pa klikni gumb Preveri. Kjer se besedilo obarva rumeno, je napaka.

glagol moči in morati

Moči in morati

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

namenilnik

Namenilnik ali nedoločnik

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.