Slovenščina 1.-5.

Težke besede - težje naloge

slovenščina

Pošast, ki poje napačno zapisane besede

Ko pošast poje vse napačno zapisane besede, se gumb, ki ima puščici, obarva zeleno. Klikni nanj, da dobiš novo nalogo.

slovenščina

Pravopisno težke besede

1. vaja,   2. vaja

Klikni na napačno zapisane besede.

slovenščina

Zapišimo pravilno

Zelo obesežna zbirka vaj.

slovenščina

Zapišimo pravilno

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Črke

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Izberi besedo

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Z j ali brez?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Kaj je prav? (d-t, p-b, ž-š ...)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Kaj je prav? (k-g, s-z, ...)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Preveri svoje znanje pravopisa

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.